Masz pytania?

Projekt Unijny

Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Sport Algorithmics and Gaming sp. z o.o. otrzymało finansowanie na projekt „Opracowanie innowacyjnego systemu sztucznej inteligencji do symulacji modeli zachowań grupowych na potrzeby zespołowych gier sportowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2

 

Termin realizacji projektu: 02.01.2018 r. ‑ 31.12.2020 r.

Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 6 905 929,04 zł

Wydatki kwalifikowane: 6 905 929,04 zł

Wielkość otrzymanego wsparcia: 5 268 439,34 zł

Poziom dofinansowania: 76,29%

 

Informacje źródłowe na temat PO Inteligentny Rozwój znajdują się na stronie NCBR