Masz pytania?

Projekty

W 2017 r. Sport Algorithmics and Gaming sp. z o.o. otrzymało finansowanie na projekt „Opracowanie innowacyjnego systemu sztucznej inteligencji do symulacji modeli zachowań grupowych na potrzeby zespołowych gier sportowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2

Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. ‑ 31.03.2021 r.
Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 6 905 929,04 zł
Wydatki kwalifikowane: 6 905 929,04 zł
Wielkość otrzymanego wsparcia: 5 268 439,34 zł
Poziom dofinansowania: 76,29%
Projekt współfinansowany w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

 

Informacje źródłowe na temat PO Inteligentny Rozwój znajdują się na stronie NCBR

W 2020 r. Sport Algorithmics and Gaming sp. z o.o. otrzymało finansowanie na projekt „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” współfinansowany ze środków dotacji celowej w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza

Okres realizacji projektu: 07.01.2020 r. ‑ 30.06.2023 r.
Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 9 826 650,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 9 826 650,00 zł
Wielkość otrzymanego wsparcia: 7 490 025,00 zł
Poziom dofinansowania: 76,22%
Projekt finansowany ze środków dotacji celowej (tzw. środki krajowe)

Informacje źródłowe na temat Ścieżki dla Mazowsza znajdują się na stronie NCBR