Masz pytania?

Projekty

W 2017 r. Sport Algorithmics and Gaming sp. z o.o. otrzymało finansowanie na projekt „Opracowanie innowacyjnego systemu sztucznej inteligencji do symulacji modeli zachowań grupowych na potrzeby zespołowych gier sportowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2

Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. ‑ 31.03.2021 r.
Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 6 905 929,04 zł
Wydatki kwalifikowane: 6 905 929,04 zł
Wielkość otrzymanego wsparcia: 5 268 439,34 zł
Poziom dofinansowania: 76,29%
Projekt współfinansowany w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

 

Informacje źródłowe na temat PO Inteligentny Rozwój znajdują się na stronie NCBR

W 2020 r. Sport Algorithmics and Gaming sp. z o.o. otrzymało finansowanie na projekt „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” współfinansowany ze środków dotacji celowej w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza. Celem projektu jest stworzenie ulepszonego produktu w postaci webowej platformy analitycznej do analizy zachowania piłkarzy w trakcie meczów rejestrowanych przez systemy kamer klasy CCTV.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. ‑ 30.06.2023 r.
Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 9 826 650,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 9 826 650,00 zł
Wielkość otrzymanego wsparcia: 7 490 025,00 zł
Poziom dofinansowania: 76,22%
Projekt finansowany ze środków dotacji celowej (tzw. środki krajowe)

Informacje źródłowe na temat Ścieżki dla Mazowsza znajdują się na stronie NCBR

Zapytania ofertowe

Data: 26 kwietnia 2021 roku – zapytanie nr 5/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

 

Data: 26 kwietnia 2021 roku – zapytanie nr 6/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 27 kwietnia 2021 roku – zapytanie nr 4/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 27 kwietnia 2021 roku – zapytanie nr 7/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 27 kwietnia 2021 roku – zapytanie nr 8/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 27 kwietnia 2021 roku – zapytanie nr 9/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 24 maja 2021 roku – zapytanie nr 10/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 24 maja 2021 roku – zapytanie nr 11/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 25 maja 2021 roku – zapytanie nr 12/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 8 czerwca 2021 roku – zapytanie nr 13/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 28 czerwca 2021 roku – zapytanie nr 14/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 1 września 2021 roku – zapytanie nr 15/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 1 września 2021 roku – zapytanie nr 16/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 1 września 2021 roku – zapytanie nr 18/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 1 września 2021 roku – zapytanie nr 19/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 20 października 2021 roku – zapytanie nr 21/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 8 listopada 2021 roku – zapytanie nr 20/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 30 grudnia 2021 roku – zapytanie nr 22/2021

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 21 lutego 2022 roku – zapytanie nr 24/2022

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 4 marca 2022 roku – zapytanie nr 23/2022

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 5 sierpnia 2022 roku – zapytanie nr 25/2022

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 8 sierpnia 2022 roku – zapytanie nr 26/2022

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 19 września 2022 roku – zapytanie nr 27/2022

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 12 października 2022 roku – zapytanie nr 28/2022

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 24 lutego 2023 roku – zapytanie nr 29/2023

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Data: 22 maja 2023 roku – zapytanie nr 31/2023

W związku z realizacją projektu pt. „Analityczna platforma sportowa wirtualnej rzeczywistości – SAG VR360” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.